13 03
06

Kviečiame dalyvauti Danės upės pakrantės (iki Joniškės ir Liepų g.) teritorijos planavimo ir projekto konkurso aptarime

Naujeina

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vykdanti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas, II etapas“, pradeda rengti keturių teritorijų detaliuosius planus. Detaliųjų planų rengimas finansuojamas Europos socialinio fondo (85%) bei Savivaldybės biudžeto (15%) lėšomis. Šių planų rengėjai bus parinkti atviro projekto konkurso būdu. Projekto konkursas bus vykdomas kaip detaliojo plano rengimo paslaugos pirkimo dalis, kai nustačius geriausią planą (projektą), konkurso laimėtojas bus kviečiamas dalyvauti neskelbiamose derybose dėl detaliojo plano parengimo.

Siekdama supažindinti visuomenę, teritorijų planavimo specialistus ir architektus su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamomis teritorijomis, sulaukti pasiūlymų rengiamiems planams, supažindinti planuotojus su planavimo tikslais, sulaukti daugiau pasiūlymų projektų konkursuose ir tokiu būdu siekti subalansuotos architektūrinės ir urbanistinės aplinkos sukūrimo, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija inicijuoja teritorijos, esančios Danės upės pakrantėje (iki Joniškės ir Liepų g.), detaliojo plano projekto konkurso aptarimą.

LAS Klaipėdos apskrities organizacija, bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybe, kviečia į aptarimą-diskusiją, kuri vyks š.m. kovo 14 d. 15 val. LAS Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose (Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4, Klaipėda, III aukštas). Bus aptariama planuojama Danės upės pakrantės (iki Joniškės ir Liepų g.) teritorija ir jos planavimo tikslai.

 

www.architektams.lt informacija