14 09
22

KRETINGOS CENTRINĖS MIESTO DALIES - ROTUŠĖS AIKŠTĖS IR JOS PRIEIGŲ SUTVARKYMO IDĖJOS ATVIRAS KONKURSAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija  ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija  skelbia Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos atvirą konkursą.

Konkurso tikslas - sukurti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo viziją, pagal kurią būtų galima aikštę pritaikyti įvairiems renginiams, numatyti daugiafunkcinį aikštės panaudojimą, įvairių (visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniniam bendravimui, poilsiui, padidinti miesto patrauklumą, visuomeninių erdvių saugumą, miesto estetinį vaizdą.

Konkurso objektas - Kretingos miesto centrinės dalies urbanistinės erdvės estetinė koncepcija (vizija). Urbanistinės erdvės fiziniai parametrai ir formantai (užstatymas) nėra šio Konkurso objektas.

Konkurso sąlygos - spausti čia.

Konkurso koordinatorius – Tadas Sviderskas, kretingosaikste@architektams.lt, +370 673 99032.

________________________________________________________________________________________________________________

Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos konkursui pateikti darbai  eksponuojami Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, antrojo aukšto fojė.

Ekspozicija nuo lapkričio 11 d. iki lapkričio 21 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val.

Viešas konkurso darbų aptarimas 2014 m. lapkričio 21d. 10.00 val. Kretingos raj. savivaldybėje.

Vertinimo Komisijos posėdis  2014 m. lapkričio 21 d.  nuo 13.00 val.

Konkurso vertinimo komisija:
Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės meras;
Virginijus Domarkas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Ina Sviderskienė, L.e. Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo – vyr. architekto pareigas. Architektė;
Gytis Oržikauskas, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyr. specialistas;
Vytenis Rudokas, Lietuvos architektų sąjunga. Architektas;
Margarita Ramanauskienė, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. Architektė;
Gintaras Čičiurka, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. Architektas.
Recenzentai:
Laimonas Bogušas, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. Architektas.
Romas Marčius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Architektas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2014 lapkričio 21 d. išrinkti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo idėjos konkurso nugalėtojai.

Darbai  eksponuojami Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, antrojo aukšto fojė.

Konkurso projektų recenzenzijos:

Architektas Laimonas Bogušas 

Architektas Romas Marčius 

VERTINIMO KOMISIJOS KOMENTARAS

Vertinimo komisija, atsižvelgusi į Koordinatoriaus ir Recenzentų pateiktas ataskaitas, pripažino nevertintinais konkurso projektus “VAKAR ŠIANDIEN RYTOJ” ir “LAIKO ŽENKLAI” dėl esminių neatitikimų konkurso sąlygoms. Konkurso projekte “VAKAR ŠIANDIEN RYTOJ” suprojektuotas užstatymas (pastatai), todėl pažeisti konkurso sąlygų IV skyriaus 18 ir 20 punktų reikalavimai (pateikti pasiūlymai neatitinka detaliojo plano sprendinių). Konkurso projekte “LAIKO ŽENKLAI” planšetėse pateikti ne visi privalomi brėžiniai ir schemos, todėl pažeisti konkurso sąlygų V skyriaus 22 punkto reikalavimai (nepilna projekto apimtis). Pripažintų nevertintinais konkurso projektų vokai su devizo šifrais nebuvo plėšiami.

Devyni iš vienuolikos konkurso projektai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus ir buvo vertinami. Vertinimo komisijos posėdyje dalyvavo visi veretinimo komisijos nariai ir recenzentai. Vertinimo komisija prizines vietas skyrė šiems konkurso projektams:

I vieta            “AIKŠTĖS ISTORIJA”
II vieta           "ŠIFRAS"
III vieta         "MIESTO ID"

Visi konkurso darbai turi gerų idėjų aikštės sutvarkymui, kuriuos tikslinga ateityje panaudoti.

 

I VIETA. AIKŠTĖS ISTORIJA.

MB „Pupa-strateginė urbanistika“. Autoriai: Tadas Jonauskis, Laima Čijunskaitė, Edita Gumauskaitė, Justina Muliolytė, Antanas Jonauskis.

Komisijos komentaras

Privalumai. Stipriai išreikštas ryšys su istoriniais aikštės raidos etapais – istorinė aikštės forma, vientisas grindinys, rotušės (cerkvės) vietos pažymėjimas, istorinių pamatų ir senovinio bruko grindinio eksponavimas aikštės centre, archeologiniai miesto sluoksniai – gilėjančiame aikštės grindinyje įamžintos pagrindinės miesto datos, svarbūs asmenys ir įvykiai, miesto įkūrėjo J. K. Chodkevičiaus paminklo perkėlimas į aikštės centrą taip pabrėžiant jo svarbą, buvusių posesijų ribų skvere pažymėjimas. Stipriai išreikšta reprezentacinė centrinės miesto dalies funkcija. Automobilių aikštelės perkėlimas į šiaurinę skvero dalį. Idėja išreikšta paprastomis priemonėmis, jos įgyvendinimas nesudėtingas, skvero ir automobilių parkavimo aikštelės sprendiniai perspektyvoje neužkerta galimybės atstatyti buvusį kvartalo užstatymą.

Silpnybės. Skvero pietinėje kraštinėje pageidautinas stipresnis buvusią užstatymo liniją įprasminantis akcentas. Abejonių sukėlė tos pačios dangos panaudojimas pėsčiųjų zonoje ir gatvės važiuojamojoje dalyje (saugumo požiūriu). Vertinant skverą vaizdingumo aspektu, jis atrodo skurdokai. Automobilių aikštelė sunaikina dalį skvero (pagirtina, kad išsaugomi esantys medžiai).

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

II VIETA. ŠIFRAS.

Autoriai: Mykolas Kurtinaitis, Artūras Mažeika, Žilvinas Jagėla, Aina Gasiūnaitė.

Komisijos komentaras

Privalumai. Projekte pateikta įtikinama centrinės miesto dalies erdvinės struktūros analizė. Siūlomais sprendiniais respektuojami istorinės raidos etapai – rotušės (cerkvės) vietos pažymėjimas, istorinių pamatų eksponavimas aikštės centre, istorinės medžiagos įamžinimas, kvartalo šiauriniame skvere interpretacija. Pozityviai vertintas siūlymas memorialinius elementus išdėstyti vienoje kompozicinėje ašyje. Skvero sprendiniai atrodo originaliai, skvero planinė ir erdvinė struktūros sukuria įvairovę, kuria nepasižymi esamas skveras.

Silpnybės. Gaila, kad išsami aikštės urbanistinės struktūros analizė nepadėjo apsispręsti dėl konkrečių projektinių sprendinių. Palyginti su analize sprendiniai atrodo steriliai minimalistiški. Komisijos nuomone rotušės (cerkvės) vietą aikštėje žymintis briaunuotas įgilinimas neišraiškingas, aikštės (pietinės dalies) sprendiniai stokoja turinio.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

 

III VIETA. MIESTO ID.

Autoriai: Aurimas Baužys, Inga Daukšienė, Šarūnė Gentvilienė.

Komisijos komentaras

Privalumai. Stipriai išreikštas kasdieninio naudojimo ir poilsio, renginių organizavimo aspektas – “forumas”, fontanai, skveras – sodas, laikina scena, lauko galerija. Pagirtina neformalių ryšių su miestelio genius loci paieška – siūlymas įrengti rožyną, kuris praturtintų aikštės erdvę kvapais bei tarnautų kaip nuoroda į buvusį prarastą dvaro sodybos rožyną. Projekte atlikta ryšių su kitomis Kretingos centrinės dalies viešosiomis erdvėmis paieška. Įdomus pasiūlymas įgilinimas – amfiteatras aikštės centre (istorinės rotušės vietoje).

Silpnybės. Aikštė reprezentatyvumą menkina rytinėje dalyje paliekama automobilių stovėjimo aikštelė. Neakcentuojamas ryšys su istorine aikštės raida. Per daug intensyvūs aikštės (pietinės dalies) sprendiniai. Ryški atskirtis tarp aikštės ir skvero traktuočių – skveras tampa savarankišku nuo aikštės nepriklausomu elementu, taip prarandamas įspūdis, kad skvero vietoje būta istorinio užstatymo. Nebandyta ieškoti Evangelikų bažnyčios santykio su aikšte – plane ją užstoja želdiniai. Neargumetuotai parinkta fontano ir mobilios scenos vieta.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

 

Kiti konkurso dalyviai:

# ATKURTI # PATOBULNTI # SUKURTI

Autoriai: Egidijus Kasakaitis, Živilė Šimkutė, Andrius Grabys.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 


KRETINGOS ŠIRDIS.

Autoriai: Petras Grecevičius, Andrius Rimkus, Jonas Abromas.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

 


VIENAS DU TRYS.

Autorius Saulius Druskis.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 


DIALOGAS.

VŠĮ Kauno technologijos universitetas. Autoriai: Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Rūta Garbaliauskaitė, Rūta Ribelytė.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

 

ISTORIJOS TAKAIS.

R. Staševičiūtės projektavimo firma „Pilis“. Autoriai: Gerda Antanaitytė, Dina Timonina, Ramunė Staševičiūtė.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 


KŪLIAIS PER KRETINGĄ.

Autoriai: Rima Jegnoraitė, Monika Spūdytė, Edita Serapinaitė, Dalius Šarakauskas.

Aiškinamasis raštas  Planšetai 

 

Komisijos nevertinti projektai:

VAKAR ŠIANDIEN RYTOJ

Aiškinamasis raštas  Planšetai 


 

LAIKO ŽENKLAI

Aiškinamasis raštas  Planšetai