13 11
20

ŠILOKARČEMOS KVARTALO ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IDĖJOS KONKURSAS

Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija skelbia Atvirą Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo architektūrinės- urbanistinės idėjos konkursą.

Konkurso tikslas -išryškinti Šilokarčemos centrinės dalies - Turgaus aikštės, Žuvų turgaus ir aikštės prie Šilutės rajono savivaldybės pastato urbanistinį modelį, kuris pabrėžtų kiekvienos urbanistinės erdvės savitumą, erdvių tarpusavio santykį ir būtų lengvai pritaikomas visuomeninėms, reprezentacinėms, kultūros bei verslo reikmėms.

Konkurso uždaviniaia) pasiūlyti Šilokarčemos centrinės dalies erdvinę kompozicinę schemą, užtikrinančią viešų erdvių kokybišką suformavimą ir panaudojimą; b) pasiūlyti nagrinėjamos teritorijos erdvėse sprendimus, kurie įprasmintų su Šilutės miestu susijusių žymiausių žmonių atminimą, atspindėtų miesto istoriją; c) numatyti vietas laikinoms prekybos vietoms (palapinėms, tentams ar kt.) bei laikiniems biotualetams įrengti renginių metu; d) parengti pasiūlymus transporto, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo pertvarkymui, numatant transporto priemonių stovėjimo organizavimą įprastinių ir masinių renginių metu.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami Konkurse dalyvaujantys projektai: pagarba (kokybiškas santykis) kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos aspektams;sprendinių funkcionalumas;universalus viešų urbanistinių erdvių (ir statinių) pritaikymo pobūdis; urbanistinės erdvinės struktūros kokybė.
Konkurso projektų vertinimui sudaryta komisija iš 9 narių:
1. Vaidotas Dapkevičius, LAS KAO valdybos pirmininkas, vertinimo komisijos pirmininkas;
2. Roza Šikšnienė, Šilutės muziejaus direktorė, Urbanistinės kultūros fondo atstovė;
3. Reda Švelniūtė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
4. Edmundas Benetis, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas - rajono vyriausiasis architektas;
5. Arvydas Jakas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys;
6.Gytis Oržikauskas, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas;
7. Algirdas Žebrauskas, architektas;
8.Vaidas Mikalauskas, architektas;
9. Mantė Černiūtė - Amšiejienė, architektė.
Recenzentai: architektė Andrė Baldišiūtė, architektas Lukas Rekevičius.
Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais:
I vietos laimėtojui – 10 000 litų;
II vietos laimėtojui – 5 000 litų;
III vietos laimėtojui – 3 000 litų.

Konkurso koordinatorius - architektė Margarita Ramanauskienė, Mob.  8 650 26356, el.paštas margaritar@takas.lt

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo architektūrinės- urbanistinės idėjos konkursui pateikti darbai  eksponuojami Šilutės kultūros ir pramogų centre (Lietuvininkų g.6, Šilutė).

Ekspozicija  nuo spalio 22 d. iki lapkričio 19 d., darbo dienomis nuo 15 iki 18 val., penktadienį iki 17 val.

Viešas konkurso darbų aptarimas 2013 m. lapkričio 6 d.  11.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre (Lietuvininkų g.6, Šilutė).

Komisijos posėdis, kuriame bus vertinami pateikti projektai ir renkamas nugalėtojas, numatytas 2013 m. lapkričio 7 d. 10 val.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013m. lapkričio 7d. 10 val. įvykusiame, Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos skelbto atviro Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo architektūrinės-urbanistinės idėjos konkurso, projektų vertinimo komisijos posėdyje išrinkti konkurso laimėtojai:

Pirma vieta -  projektas “Ant bangos”. Autorių kolektyvas - Mantas Daukšys, Tadas Sviderskas, Aurimas Baužys, Šarūnė Bagdonaitė, Gintautas Tamošaitis, Šarūnas Verbus. Klaipėda.

Antra vieta   - projektas Vartai į Deltą”. Autoriai – Justina Muliuolytė ,Tadas Jonauskis, PUPA-Public Urbanism Personal Architecture, MB „ Pupa – strateginė urbanistika“. Vilnius.

Trečia vieta  - projektas 131016”. Autoriai – Povilas Čepaitis, Valdemaras Bučys, Donatas Žvirblis, UAB“ UNITECTUS“. Vilnius.

Vadovaujantis konkurso sąlygomis galutiniai konkurso rezultatai bus patvirtinti ir paskelbti ne anksčiau, kaip po penkių darbo dienų nuo  pranešimo apie konkurso rezultatus išsiuntimo visiems konkurso dalyviams.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurso projektų recenzenzijos   
Recenzentai  - architektė Andrė Baldišiūtė, architektas Lukas Rekevičius.

 

Konkurso vertinimo komisijos rekomendacijos

Visi devyni konkursui pateikti projektai atitiko konkurso sąlygas ir buvo vertinami remiantis konkurso sąlygose nustatytais kriterijais. Prieš pradedant vertinimą, Komisijos nariai aptarė visus darbus, diskutavo dėl juose pasiūlytų priemonių, kurios padėtų apvaldyti miesto erdves, įkvėptų joms gyvybės.

Išlikęs istorinis Turgaus aikštės užstatymas yra neabejotina vertybė ir labai charakteringas, todėl reikia kompleksiškai sutvarkyti ne tik aikštę, bet ir senuosius pastatus, naujų statybų poreikis čia yra minimalus. Žuvų turgaus aikštei reikia sustiprinti perimetrinį užstatymą. Abiems šioms aikštėms trūksta gyvybingumo bei organiškesnio ryšio su Šyšos upe.

Šyšos upės pylimas atskiria upę nuo Turgaus aikštės, o reikėtų išnaudoti upės ir aikštės santykį, visas galimybes atverti upę.

Komisijos nariai pastebėjo, kad visuose darbuose per mažai dėmesio skirta nagrinėjamos teritorijos vizualinių ryšių analizei. Ypač trūksta ryšių su uostu, H.Šojaus dvaru. Komisijos nariai teigiamai vertino sprendimą veiksmą vystyti aikštėse, pusiasalį paliekant želdynams, pėsčiųjų ir dviračių takams, ramiam poilsiui. Komisija vertinamuose darbuose pasigedo ryšio su uostu, apgailestavo, kad neišnaudota galimybė panaudoti senąją pralaidą, šliuzų sistemą vandens lygio reguliavimui.

Visuose darbuose nespręstos arba nepakankamai išspręstos transporto  eismo organizavimo problemos, menkai nagrinėti pėsčiųjų ir dviračių takai, rengiant pasiūlymus nebuvo remtasi istorinio užstatymo analize.

Komisija pritarė recenzentų išsakytai nuomonei, kad netikslinga naujas papildomas viešas funkcijas perkelti į taip vadinamą savivaldybės kvartalą tarp Klaipėdos, Lietuvininkų, Dariaus ir Girėno bei K.Kalinausko gatvių, verčiau sukoncentruoti dėmesį į esamų aikščių ir erdvių panaudojimo ir pritaikymo sprendinius.

 

KONKURSINIAI PROJEKTAI:

I VIETA.  ANT BANGOS.

Autorių kolektyvas - Mantas Daukšys, Tadas Sviderskas, Aurimas Baužys, Šarūnė Bagdonaitė, Gintautas Tamošaitis, Šarūnas Verbus, Klaipėda.

Komisijos komentaras

Privalumai: nenumatoma plėsti savivaldybės ir kultūros centro pastatų, išlaikant atvirą erdvę prie Šojaus dvaro. Turgaus aikštės erdvėje, grindžiant pasirinktą vietą istorine analize, siūlomas paviljonas, tarnaujantis kaip informacinis centras (abejonių sukėlė tik jo dizainas). Pylimo, kaip architektūrinio elemento panaudojimas – vertintinas teigiamai. Didelis darbo privalumas – upės senosios pralaidos panaudojimas, dalį jos išgilinant, įrengiant irkluotojų įlanką. Priimtinas pasiūlymas dėl Žuvų turgaus aikštės siūlomos funkcijos. Darbe Šyšos kilpos parkas panaudotas ramiam poilsiui. Daug vertingų pasiūlymų Šilokarčemos centrinės dalies atgaivinimui pateikta aiškinamajame rašte.

Trūkumai: naikinama automobilių stovėjimo aikštelė prie savivaldybės, įrengiant skverą. Iškeliamas pylimas optiškai mažina erdvę, atriboja upę nuo aikštės.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

 

II VIETA.  VARTAI Į DELTĄ.

Projekto autoriai – Justina Muliuolytė, Tadas Jonauskis. PUPA-Public Urbanism Personal Architecture, MB „ Pupa – strateginė urbanistika“, Vilnius.

Komisijos komentaras

Daugiausia komisijos diskusijų sulaukęs darbas.

Privalumai: daugelio komisijos narių nuomone, įgyvendinus projekto siūlymus, galimybė stebėti potvynio vandens lygio svyravimą trauktų žmones važiuoti į Šilutę. Projekto autorių nuomone tai gali sudaryti prielaidą aikštėje kurtis kavinukėms, kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms.

Dalies komisijos narių nuomone, kasmetinis Šyšos potvynis yra vienkartinis ir sąlyginai trumpalaikis gamtos reiškinys, vykstantis pavasarį, todėl jo stebėjimas Turgaus aikštėje nebūtų toks atraktyvus, kaip prie Nemuno, Rusnėje ar Ventėje. Todėl projekto sprendimas nukasti pietinį Turgaus aikštės Šyšos upės pylimą nors ir realizuoja originalią konkurso idėją, tačiau akivaizdžiai prasilenkia su šio krašto gyvenimo prie vandens logika. Panaši nuomonė buvo išsakyta ir dėl naujo tvenkinio iškasimo prie Kultūros centro pastato pamatų.

Didžiausias darbo privalumas – aiški ir originali idėja - vandens pagalba apjungti aikščių viešas erdves, išnaudota galimybė panaudoti vandens lygio svyravimus, laipsniškai terasuojant aikštę link upės. Sprendimas demontuoti atraminę sienutę prie savivaldybės pastato - tinkama priemonė formuojant „švarią“ savivaldybės aikštę su fontanu. Gatvės trasa Turgaus aikštėje atitraukta nuo pastatų, paliekant vietos lauko kavinių ar pan. objektų įrengimui. Prie savivaldybės ir Kultūros centro nestatomi nauji korpusai. Šyšos kilpos parkas panaudotas ramiam poilsiui.

Trūkumai: Kultūros paveldo apsaugos požiūriu darbe neatsižvelgta į tai, kad esamos upės vagos ir Turgaus aikštės erdvės santykis yra istorinio miesto vertingoji savybė, įrengiant terasas gali būti sunaikintos archeologines vertybes. Žuvų turgaus aikštės sprendimas - užstatyti aikštę kurėnais, plaukiojančiais dirbtiniuose duburiuose yra gana kontraversiškas sprendimas. Tačiau traktuojant juos kaip vaikų žaidimo aikšteles ir numatant galimybę laipioti po laivus - gali būti savotiškai patrauklus. Neišspręstas privažiavimas prie Žuvų turgaus aikštės.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

III VIETA. 131016.

Projekto autoriai – Povilas Čepaitis, Valdemaras Bučys, Donatas Žvirblis. UAB“ UNITECTUS“, Vilnius.

Komisijos komentaras

Komisijos narių nuomonės dėl šio projekto buvo skirtingos. Ypač – dėl tokių projekto sprendinių kaip Lietuvininkų gatvės dalies trasos pasukimas, naujos aikštės priešais dvaro pastatą suformavimas. Dalis komisijos narių tai įvertino kaip šio darbo privalumą, kita dalis – kaip Šilutės istorinės miesto dalies vertingųjų savybių griovimą (planinės struktūros ir kvartalų ribų ir gatvių tinklo) vertino neigiamai. Projekte vietoj vienos Klaipėdos ir Lietuvininkų gatvių esamos sankryžos suformuojami 2 nauji transporto mazgai, nelieka erdvės tarp gatvės ir savivaldybės pastato.

Privalumai: prie savivaldybės ir Kultūros centro nestatomi nauji korpusai, išsaugomi Šyšos kilpos parko želdiniai, parkas panaudotas ramiam poilsiui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui. Išnaudojant apsauginį pylimą, jį terasuojant į upės pusę, apjungiama aikštės erdvė su vandeniu.

Trūkumai: abejonių kelia istorinėje miesto dalyje atsirandantis naujas transporto žiedas apie Turgaus aikštę bei nauja gatvė, kertanti pusiasalio parką, gatvės trasa Turgaus aikštėje formuojama pernelyg arti esamų pastatų, neišspręstas privažiavimas prie Žuvų turgaus aikštės.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

Kiti darbai:

Š.V.E.N.T.E.

Projekto autoriai – Gintaras Čaikauskas, Linas Naujokaitis, Eglė Guldikauskaitė, Ieva Bielinskytė, Vytenis Raugala, Virginija Venckunienė, Lina raginytė . Projektavimo įmonė UAB „Architektūros linija“, Vilnius.

Komisijos komentaras

Darbas, kuris komisijos sprendimu pateko į antrą vertinimo etapą, tačiau nepateko į šio konkurso laureatų gretas.

Privalumai: numatytas Turgaus aikštės buvusių pastatų, aikštės dangos atstatymas, siūloma statyti parką ir aikštę jungiančius pakeliamus tiltus, atgaivinti ir skatinti laivybą Šyšos upe, darbe gerai parinkta antro tilto į Šyšos kilpos parką vieta (iš Žuvų turgaus aikštės), parkas pritaikomas pėsčiųjų ramiam poilsiui.

Trūkumai: prie savivaldybės pastato statomas masyvūs naujas tūris. Neigiamai vertinta ir tai kad iškertami medžiai Šyšos kilpos parke. „Šilokarčemos“ pastatas statomas ant Lietuvininkų gatvės ašies, uždengia aikštės perspektyvą. Neigiamai vertintas, esamos savivaldybės pastato priklausinio - automobilių stovėjimo aikštelės naikinimas.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

ŠILOKARČEMA 2.0

Projekto autoriai – Laimonas Bogušas , Petras Džervus. UAB „Uostamiesčio projektas“, Klaipėda.

Komisijos komentaras

Šiame darbe daug dėmesio, ypač - aiškinamajame rašte, skirta įvairių struktūrinių ryšių paieškoms, neproporcingai didelį dėmesį sutelkiant į savivaldybės kvartalą tarp Klaipėdos, Lietuvininkų, Dariaus ir Girėno bei K.Kalinausko gatvių. Tik deklaratyviai sprendžiamos prieigos prie vandens. Turgaus aikštės šiaurinėje dalyje gatvės trasa atitraukta nuo namų, tai įvertinta kaip teigiama darbo dalis. Tačiau esamo savivaldybės pastato griovimas, o po to jo vietoje statant naują - nelogiškas sprendimas, įvertintas kaip šio darbo trūkumas. Neišspręsta aikščių funkcija, nenumatytas veiklos scenarijus, abejotinas antro tiltelio vietos pasirinkimas. Kaip ir daugelyje kitų darbų trūksta ryšio su uostu.

Aiškinamasis raštas   Planšetai

 

UNIKALUS UNIVERSALUMAS

Projekto autoriai – Gintarė Norkūnaitė, Skirmantė Mozūriūnaitė, Vilnius.

Komisijos komentaras

Šiame darbe neatsižvelgta į tai, kad Turgaus aikštės tūrinė erdvinė struktūra yra saugoma Šilutės miesto istorinės dalies vertybė. Naujo pastato statyba, mažinant Turgaus aikštę, nepriimtina. Sukelti visą Turgaus aikštės paviršiaus lygį nuo esamos padėties šiaurinėje dalyje iki pylimo viršaus pietinėje dalyje palei Šyšos upę yra taip pat nepriimtinas sprendinys. Iš esmės pakeitus aikštės paviršiaus altitudes, deformuojama urbanistinė erdvinė struktūra. Neigiamai vertintinas ir medžių iškirtimas Šyšos kilpos parke, bei siūlymas vizualinės ašies zonoje Turgaus aikštės rytiniame pakraštyje sodinti medžių grupę. Prie Savivaldybės ir prie Kultūros centro pastatų statomi masyvūs naujų korpusų tūriai taip pat vertinti kaip darbo trūkumai.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

12321

Projekto autoriai – Audrius Katkevičius, Petras Grecevičius, Romas Marčius, Algirdas Straukas, Gitana Stankienė, Aurelija Jankauskaitė . VšĮ „Baltijos rekreacinių sistemų modeliavimo institutas“,  Palanga.

Komisijos komentaras

Šiame darbe teigiamai vertintinas sprendimas Šyšos kilpos parką pritaikyti ramiam pėsčiųjų poilsiui. Tačiau, kaip ir kituose konkursiniuose pasiūlymuose, yra ir silpnų vietų. Tai sprendimas prie savivaldybės ir kultūros centro pastatų statyti masyvius naujų priestatų tūrius. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Klaipėdos gatvės numatoma siauriausioje aikštės vietoje, prie savivaldybės.  Pievų gatvės trasa formuojama pernelyg arti gyvenamų namų, nesprendžiant parkavimo problemų. Komisijos nuomone, aikštės dangos piešinio parinkimas neatstoja urbanistinių pasiūlymų Turgaus aikštės pritaikymo scenarijui.

Aiškinamasis raštas Planšetai

 

TINKLAS

Projekto autoriai – Andrius Grabys, Jonita Šivokienė, Mantas Jankauskas, Rūta Tamošaitytė, Rasa Zimnickaitė, Rima Jegnoraitė.  UAB „J.ARCH“, Kaunas.

Komisijos komentaras

Darbo privalumas - Šyšos kilpos parkas panaudojimas ramiam poilsiui, išsaugoti želdynai.

Deja, projekte nėra jokių pasiūlymų Turgaus aikštę ir erdvę prie savivaldybės, Kultūros centro ir H.Šojaus dvaro formuojantiems savivaldybės ir Kultūros centro statiniams. Nėra Turgaus aikštės urbanistinio sprendimo - abstraktus aikštės pėsčiųjų takų dangų piešinys - ne urbanistinė priemonė. Nėra pasiūlymų viso esamo Turgaus a. pietinės dalies pylimo palei Šyšos upę sutvarkymui ir panaudojimui. Ties Turgaus a. nukertama Pievų gatvė, tuo suardant kvartalo istorinių gatvių tinklą. Komisija pasigedo Šilokarčemos kvartalo atgaivinimo veiklos scenarijaus, darbas neturi aiškios idėjos.

Aiškinamasis raštas  Planšetai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOSTAS ŽMONĖMS

Projekto autoriai – Pavel Balbatunov, Lina Ramanauskaitė, Ramūnas Riauka,  Karmėlava II, Kauno rajonas.

Komisijos komentaras

Aiški takų sistema, Šyšos kilpos parkas panaudotas ramiam poilsiui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui. Komisijos nariai pastebėjo, kad uždraudus transporto eismą aikštėje, nebus pasiektas norimas efektas. Neįmanoma suvaldyti Turgaus aikštės erdvės tik dėliojant aikštėje į tam tikras talpas susodintus augalus. Be to, kaip darbo trūkumas įvardintas ištisos dekoratyvinių kurėnų flotilės pastatymas ant pylimo, dal labiau atskiriant upę nuo aikštės. Žuvų turgaus aikštės apželdinimas - tai aikštės charakterio praradimas. Pernelyg masyvūs tūriai planuojami statyti prie Savivaldybės pastato ir prie Kultūros centro. Komisijos neįtikino ir naujų požeminio apželdinto automobilių stovėjimo aikštelių komplekso statyba savivaldybės kvartale.

Aiškinamasis raštas Planšetai