14 11
14

UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo atviras projekto konkursas

UAB „Naujasis turgus“ ,Taikos pr. 80, LT-93162 Klaipėda (Perkančioji organizacija) ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, Bažnyčių g. 6, LT-91246 Klaipėda (Konkurso organizatorius), skelbia UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo atvirą projekto konkursą.

Konkurso tikslas – rasti geriausiai konkurso sąlygas tenkinantį ir įgyvendinimui tinkamą architektūrinį UAB „Naujasis turgus“ (Taikos pr. 80, Klaipėda) lauko prekybos paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo sprendimą.

Informacija apie Konkursą skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS)spausti čia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo projekto konkursui pateikti darbai  eksponuojami Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje, Bažnyčių g. 6, LT-91246 Klaipėda.

Ekspozicija nuo lapkričio 17 d. iki lapkričio 27 d., darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val.

Viešas konkurso darbų aptarimas 2014 m. lapkričio 27d. 10.00 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje, Bažnyčių g. 6, LT-91246 Klaipėda.

Vertinimo Komisijos posėdis  2014 m. lapkričio 27 d.  nuo 13.00 val.

Konkurso vertinimo komisija:
Viačeslav Karmanov, UAB „Naujasis turgus“ direktorius (Vertinimo komisijos pirmininkas);
Ilona Balbukovienė, UAB „Naujasis turgus“ personalo vadybininkė;
Vidmantas Mickus, UAB „Naujasis turgus“ direktoriaus pavaduotojas;
Kastytis Macijauskas, KMSA Urbanistinės plėtros departamento direktorius;
Almantas Mureika, KMSA Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas;
Raimondas Bakas, LAS Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos narys, architektas;
Vaidotas Dapkevičius, LAS Klaipėdos apskrities organizacijos pirmininkas, architektas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2014-12-01

INFORMACIJA DĖL „UAB „NAUJASIS TURGUS“ LAUKO PAVILJONO IR PAGRINDINIO PĖSČIŲJŲ TAKO REKONSTRAVIMO PROJEKTO KONKURSO VYKDYMO

2014 m. lapkričio 27 d. komisijos posėdyje įvertinti UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo atviro projekto konkurso projektai ir sudaryta preliminari projektų eilė:

  1. Projektas „Šiandien turgus“ – 1,33 balo;
  2. Projektas „Baltasis paviljonas“ – 1,66 balo.

Viešojo pirkimo komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiamos pakuotės su devizų šifrais ir tikrinama tiekėjų kvalifikacija, įvyks 2014 m. gruodžio 4 d. 12:00 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje, Bažnyčių g. 6, Klaipėda.

Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

 

Komisijos pirmininkas                                                                         Viačeslav Karmanov

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2014-12-04

INFORMACIJA DĖL „UAB „NAUJASIS TURGUS“ LAUKO PAVILJONO IR PAGRINDINIO PĖSČIŲJŲ TAKO REKONSTRAVIMO PROJEKTO KONKURSO VYKDYMO

2014 m. gruodžio 4 d. komisijos posėdyje atplėštos pakuotės su projektų devizų šifrais ir paskelbta preliminari projektų eilė:

1. Projektas „Šiandien turgus“.
Dalyvis: MB „Sprik“. Į.k. 303053107, Aguonų g. 7, LT-03213, Vilnius.
Projekto autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Donatas Cesiulis, Kristina Puidokaitė.
2. Projektas „Baltasis paviljonas“.
Dalyvis: MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“. Į.k. 303091182, Mokslininkų g. 11, LT-08412, Vilnius.
Projekto autoriai: Martynas Marozas, Viktorija Gailiūtė, Vaiva Šimoliūnaitė.
Patikrinus projekto konkurso dalyvių pateiktus kvalifikacijos dokumentus nutarta:
1. Kreiptis į projektą „Baltasis paviljonas“ pateikusią įmonę MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas” dėl neišsamių kvalifikacinių duomenų patikslinimo, įpareigojant papildomai pateikti įmonės įstatų kopiją.
2. Papildomų dokumentų pateikimui nustatyti terminą iki 2014 m. gruodžio 8 d. 12.00 val. Dokumentus pateikti elektroniniu paštu archsajunga@architektams.lt arba pristatyti į LAS Klaipėdos apskrities organizaciją adresu, Bažnyčių g. 6, Klaipėda.  Vėliau gauti dokumentai nebus priimami.
3. Galutinė projektų eilės bus sudaryta 2014 m. gruodžio 8 d. 13:00 val. komisijos posėdyje įvertinus pateiktus papildomus kvalifikacijos duomenis.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2014-12-09
DĖL UAB „NAUJASIS TURGUS“ LAUKO PAVILJONO IR PAGRINDINIO PĖSČIŲJŲ TAKO REKONSTRAVIMO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO DALYVIŲ PATEIKTŲ PAPILDOMŲ AR PATIKSLINTŲ KVALIFIKACINIŲ DUOMENŲ ĮVERTINIMAO IR GALUTINĖS PROJEKTŲ EILĖS SUDARYMO

2014 m. gruodžio 8 d. komisijos posėdyje įvertinus pateiktus papildomus kvalifikacijos duomenis sudaryta galutinė projektų eilė:

1. Projektas „Šiandien turgus“.
Dalyvis: MB „Sprik“. Į.k. 303053107, Aguonų g. 7, LT-03213, Vilnius.

Projekto autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Donatas Cesiulis, Kristina Puidokaitė.

2. Projektas „Baltasis paviljonas“.
Dalyvis: MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“. Į.k. 303091182, Mokslininkų g. 11, LT-08412, Vilnius.
Projekto autoriai: Martynas Marozas, Viktorija Gailiūtė, Vaiva Šimoliūnaitė.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2014 m. gruodžio 29d.įvykusiame vertinimo komisijos posėdyje  patvirtinti UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo atviro projekto konkurso nugalėtojai ir paskirstytas prizinis fondas.

I vieta projektas „Šiandien turgus“. Dalyvis: MB „Sprik“. Į.k. 303053107, Aguonų g. 7, LT-03213, Vilnius. Projekto autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Donatas Cesiulis, Kristina Puidokaitė.

Pirmos vietos laimėtojui skiriama 4000 litų (1158.48 eurų) premija.

II vieta projektas „Baltasis paviljonas“. Dalyvis: MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“. Į.k. 303091182, Mokslininkų g. 11, LT-08412, Vilnius. Projekto autoriai: Martynas Marozas, Viktorija Gailiūtė, Vaiva Šimoliūnaitė.

Antros vietos laimėtojui skiriama 3000 litų (868.86 eurų) premija.

Konkurso projektų recenzijos

Architektas Petras Džervus 

Architektas Mantas Daukšys

Komisijos komentaras

Tikslinti projektų sprendinius vėlesniuose projektavimo etapuose: spręsti probleminius aspektus (santykis su urbanistiniu kontekstu, rekonstruojamų erdvių panaudojimo universalumas ir patogumas, architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių racionalumas), bet siekti išlaikyti pasiūlymų originalumą ir išskirtinumą (vykdyti laimėjusio projekto architektūrinės kokybės kontrolę jo realizavimo laikotarpiu).

 

KONKURSINIAI DARBAI

I vieta. ŠIANDIEN TURGUS

Aiškinamasis raštas Planšetai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II vieta. BALTASIS PAVILJONAS

Aiškinamasis raštas Planšetai